آدرس کارخانه

آدرس کارخانه

تهران، احمدآبادمستوفی، خیابان انقلاب، بعداز میدان پارسا،
شهرک صنایع چوب بهسازی، سالن ۵

تلفن ۵۶۷۱۷۷۴۸-۵۰

فاکس ۵۶۷۱۷۷۵۱

تماس باما

  • این فیلد لازم است.

captcha