فروشگاه اینترنتی بلسینو
فیلتر ها

نمایش 24 از 30 کالا

کلمه ی ایزابل یک واژه با ریشه ی عبری می باشد که در زبان فرانسه از این واژه , الهام گرفته شده است و به معنی قول و وعده ی خداوند است. سرویس خواب نوجوان ایزابل برگرفته از معماری دوره ی رنسانس فرانسه که حس و حالی سلطنتی دارد و دارای تعادلی متقارن از خطوط افقی و عمودی می باشد. سرویس خواب نوجوان ایزابل قوس ها و نرمی ها و ویژگی های بارز سبک رنسانس فرانسه را دارد. به این صورت که شیوه های سبک کلاسیک را حفظ می کند و از طاق های گرد و گنبد ها و در کل، استفاده از تناسبات دل نشین برای محصول بهره گرفته شده است. قوس های آن نشان از رودهای بلند و پرخروشان اروپا و پایه های برجسته و خوش تراشش، تاثیر معماری ایتالیا را در آن میبینیم. طراحی آن کاملا متقارن بوده است و قوس های موجود درسرتخت سرویس خواب نوجوان ایزابل به نرمی موج های آرام در یک روز بهاری می باشد. در کل سرویس خواب نوجوان ایزابل حسی از شکوه دوره رنسانس که توام با نرمی و ظرافت الهام گرفته از طبیعت است، همراه است .

برای نمایش عظمت و شکوه سبک رنسانس و در عین حال نرمی و ظرافت طبیعت، از رنگ های نئوترال و گروه رنگ هایی که نشان دهنده ی این باشد که دوره ی نوجوانی نیازمند آرامش است، استفاده کردیم، تا بتوانیم با الهامی که از موج های طبیعت گرفتیم، آن را پیوند بزنیم .مشاهده بیشتر بستن