فروشگاه اینترنتی بلسینو

بازدید تیم دواره از شعبه پاسداران

در دنیای بلسینو / سیاره بلسینو

از اونجایی که تیم حرفه ای دواره پلن های ابتدایی شعبه جدید رو ریخته بودن، تصمیم گرفتیم که طی یک بازدید حضوری از محل، برنامه ریزی ها را با جمعی از عوامل تیم بررسی کنیم و نقشه ها بازبینی شوند. بعد از بررسی فیزیکی به همراه نقشه ها درمورد تخریب و بازسازی فضای فروشگاه، جا نمایی اتاق ها، تفکیک طبقات و بررسی نمای بیرونی صحبت های مفصلی شد که نتایج خوبی رو به همراه داشت.

بازدید تیم دواره از شعبه پاسداران
بازدید تیم دواره از شعبه پاسداران
بازدید تیم دواره از شعبه پاسداران
بازدید تیم دواره از شعبه پاسداران
بازدید تیم دواره از شعبه پاسداران
بازدید تیم دواره از شعبه پاسداران