فروشگاه اینترنتی بلسینو
فیلتر ها

نمایش 10 از 10 کالا

سرویس خواب نوجوان کارن بر مفهوم جنگجویی و مقاومت، بنا شده است. بر پایه ی نیزه و سرنیزه هایی که جنگجویان دلیر ایرانی در دوره های مختلف زمانی بر حریف خود فائق آمدند. جنگجویانی که از کوه های نه چندان مرتفع اما خمیده صعود کرده و در پس آن ها از خود و کلاه و زره خود بهره می بردند تا آن ها را به خاک بمالند. مقاومت و ایستادگی همانطور که در سرستون ها و پایه های محصولات سرویس خواب نوجوان کارن مشاهده می شود، مفهومی قاطع دارد و یقینا برای کاربرانی است که روحیات صلابت در آن ها موج می زند. سرتختی که نماد کوه و دشت و مکانی برای ستیز می باشد و پایه هایی که برگرفته از ادوات جنگی و نمادی از استحکام و جنگجویانی که خسته از از جنگ برای آرامش سکنی گزیدند .

رنگ هایی که برای این سرویس خواب انتخاب شده است، گروه رنگ های نئوترال هستند که در پس آن روحیه ی پر صلابت، آرامشی وصف ناشدنی را به تصویر بکشد. آرامشی از جنس قدرت، انرژی، استحکام، نوجوانی خفته را در آغوش خود بگیرد .مشاهده بیشتر بستن