فروشگاه اینترنتی بلسینو
فیلتر ها

نمایش 12 از 12 کالا

خطوط منحنی در سرویس خواب نوزاد باراد، انعکاسی از محیط اطراف و آمیزه ای از مناظر و طبیعت ماست، مثل ابرها، درختان، تپه ها و این حس طبیعت گرایانه در عین انتقال لطافت که ایجاد امنیت می کند و آرامش و فخری که به واسطه ی الگو گیری از معماری های اصیل در آن ایجاد شده، سرویس خواب نوزاد باراد را با دنیای مدرن و گذشته توامان پیوند می زند . خطوط کرو و منحنی گرفته شده از طبیعت، که احساس امنیت و آرامش را به ارمغان می آورد، اصالت محض را برای کودک و مادر خاطر نشان می کند. همچنین سرویس خواب نوزاد باراد ترکیبی از فضا و معماری قدیم کشورها با فضای مدرن دنیای کنونی می باشد که احساس غرور را در محصول متجلی می کند.

استفاده از خطوط طبیعت گرایانه، هندسه ای باشکوه را به محصول القا می کند. خطوطی که دارای کش و قوس های همگون و ناهمگون می باشند.

سرویس خواب نوزاد باراد در سه رنگ ارائه شده است، هرسه گروه تا حدی، در گروه رنگ های نئوترال، در نظر گرفته شده است که در عین سادگی بیانگر اصالت هویت محصول باشد، که برای هر دو گروه سنی مناسب می باشد. این رنگ ها شامل سرمه ای، کرم و سفید می باشد .

رنگ هایی که برای این سرویس خواب در نظر گرفته شده است در راستای اصل هویت محصول بنا شده است که احساس فاخر بودن را در عین آرامش برای کودک به ارمغان بیاورد. رنگ سرمه ای حسی از اعتماد و صمیمیت در عین قدرت و ثبات را به محصول القا می کند. رنگ کرم احساسی از اعتماد، امنیت و اطمینان که در راستای ویژگی خطوط کرو و قاب های صاف و خط کشی شده ی محصول می باشد بسیار مناسب است .مشاهده بیشتر بستن