فروشگاه اینترنتی بلسینو
فیلتر ها

نمایش 24 از 43 کالا

سرویس خواب نوجوان لوکا همانطور که از نامش هم مشخص می باشد از گوهر و عتیقه شناسی می آید. در واقع این سرویس خواب مانند پلی برای عبور از دوره ی کلاسیک و ورود به دوره ی مدرن عمل می کند. در این پل هم عناصر سبک کلاسیک دیده می شود، که شامل خطوط افقی و عمودی قاطع و هم عناصر سبک مدرن که صافی سطوح و دوری از تزیینات و تجملات سبک کلاسیک می باشد، است. در واقع سبک کار سرویس خواب نوجوان لوکا، نئوکلاسیک بوده و برگرفته از زمان لوئی چهاردهم می باشد که در واقع آن دوره به شدت، تحت تاثیرسبک باروک بود. در این زمان، شکوه و هماهنگی و نظم را در کلیه ی فضاها و محصولات می بینیم. این نظم در کل محصولات سرویس خواب نوجوان لوکا به نوعی اشاره به کاخ لوئی و قاب بندی های موجود در آن ها، اشاره به پنجره های کاخ او دارد. پنجره هایی که با هماهنگی بی نظیری در کنار هم قرار گرفته اند و نوید نور و روشنایی را به ما می دهد .

برای انتخاب رنگ در این سرویس خواب نوجوان، باید ارتباط زیبایی بین لوئی چهاردهم و فضای معماری کاخ های آن ها برقرار کنیم، از طرفی فضای گروه سنی کاربر را هم در نظر داشته باشیم. برای نمایش و تجلی شکوه سلطنتی کاخ های لوئی چهاردهم از رنگ سرمه ای استفاده کردیم که شارپی رنگ نظر بیننده را به خود جلب کند و در عین حال هیجان خاصی به مصرف کننده انتقال ندهد. از گروه رنگ های نئوترال هم در این ست که در ترکیب با گروه رنگ های مکمل و هم خانواده ی خود، ترکیب زیبایی را تشکیل می دهند هم استفاده کردیم .مشاهده بیشتر بستن